Marian Skalski Marian Skalski Marian Skalski

Marian Skalski

Advokát, ktorý svoje právnické vzdelanie ukončil na Fakulte práva Univerzity Márie Curie-Sklodowskej v Lubline. Je členom advokátskej komory v Katoviciach. Niekoľko rokov vykonával funkciu prokurátora. Má niekoľkoročnú praktickú skúsenosť v štátnej správe, ktorú okrem iného nadobudol aj počas plnenia funkcie primátora mesta Jaworzno, ako i pri práci v štruktúrach územnej samosprávy. Ako komerčný právnik poskytoval právne služby obchodným aj obecným spoločnostiam. Od roku 1996 prevádzkuje vlastnú samostatnú advokátsku kanceláriu v Jaworzne, kde poskytuje komplexnú právnu pomoc individuálnym klientom a obchodným spoločnostiam.  

Marta Ołyńska

Advokátka, ktorá svoje právnické štúdium ukončila na Fakulte práva a správy Sliezskej Univerzite v Katoviciach. Je členkou advokátskej komory v Katoviciach a Poľskej spoločnosti športového práva. Je dvojnásobnou štipendistkou programu ministra školstva, finalistkou viacerých celoštátnych právnických súťaží a autorkou odborných publikácií z oblasti medicínskeho práva. Je niekoľkoročnou účastníčkou medzinárodného sympózia „Jesenná škola práva” v Bratislave, organizovanom Slovenskou akadémiou vied v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung. Svoje profesionálne odborné právne služby poskytuje tak pre individuálnych klientov, ako i pre právnické osoby, s prevažným zameraním na športové právo.

Łukasz Chechelski

Právnik, ktorý je absolventom Fakulty práva a správy Krakovskej Akadémie Andrzeja Frycza Modrzewského v Krakove. Je certifikovaným poradcom pre sociálnu ekonomiku a doktorandom na Katedre trestného práva svojej materskej vysokej školy. Počas svojho štúdia plnil funkcie predsedu predstavenstva študentskej právnej poradne a delegáta Senátu a Rady Fakulty práva a správy. Odborne sa špecializuje na oblasť trestného a občianskeho práva, predovšetkým však na oblasť práva duševného vlastníctva.