Marian Skalski Marian Skalski Marian Skalski

Marian Skalski

Advokát, který své právnické vzdělání ukončil na Fakultě práva Univerzity Marie Curie-Sklodowské v Lublinu. Je členem advokátní komory v Katovicích. Několik let vykonával funkci prokurátora. Má několikaletou praktickou zkušenost ve státní správě, kterou mimo jiné nabyl i během plnění funkce primátora města Jaworzno, jako i při práci ve strukturách územní samosprávy. Jako komerční právník poskytoval právní služby obchodním i obecným společnostem. Od roku 1996 provozuje vlastní samostatnou advokátní kancelář v Jaworzne, kde poskytuje komplexní právní pomoc individuálním klientům a obchodním společnostem.

Marta Ołyńska

Advokátka, která své právnické studium ukončila na Fakultě práva a správy Slezské Univerzitě v Katovicích. Je členkou advokátní komory v Katovicích a Polské společnosti sportovního práva. Je dvojnásobnou stipendistkou programu ministra školství, finalistkou několika celostátních právnických soutěží a autorkou odborných publikací z oblasti medicínského práva. Je několikaletou účastnicí mezinárodního sympozia „Podzimní škola práva” v Bratislavě, organizovaném Slovenskou akademií věd ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung. Své profesionální odborné právní služby poskytuje tak pro individuální klienty, tak i pro právnické osoby, s převážným zaměřením na sportovní právo.

Łukasz Chechelski

Právník, který je absolventem Fakulty práva a správy Krakovské Akademie Andrzeje Frycza Modrzewského v Krakově. Je certifikovaným poradcem pro sociální ekonomiku a doktorandem na Katedře trestního práva své mateřské vysoké školy. Během svého studia plnil funkce předsedy představenstva studentské právní poradny a delegáta Senátu a Rady Fakulty práva a správy. Odborně se specializuje na oblast trestního a občanského práva, především však na oblast práva duševního vlastnictví.