Marian Skalski Marian Skalski Marian Skalski

Marian Skalski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Przez wiele lat wykonywał zawód prokuratora. Posiada także duże doświadczenie w administracji publicznej, zdobyte m.in. podczas pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Jaworzna oraz pracy w wojewódzkich strukturach administracyjnych. Jako radca prawny prowadził stałą obsługę licznych przedsiębiorstw i spółek komunalnych.  Od 1996 r. posiada indywidualną Kancelarię Adwokacką w Jaworznie, świadcząc kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. 

Marta Ołyńska

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Finalistka ogólnopolskich konkursów prawniczych; autorka publikacji z zakresu prawa medycznego. Od wielu lat uczestniczy w międzynarodowych sympozjach „Jesenná Škola Práva” w Bratysławie, organizowanych przez Słowacką Akademię Nauk we współpracy z Friedrich Ebert Stiftung. W ramach własnej kancelarii specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa sportowego.

Łukasz Chechelski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Certyfikowany doradca na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Doktorant w Katedrze Prawa Karnego swojej macierzystej uczelni. W trakcie studiów pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu Studenckiej Poradni Prawnej, delegata do Senatu i Rady Wydziału Prawa i Administracji. Specjalizuje się w prawie karnym i cywilnym, w szczególności prawie własności intelektualnej.