Podmioty gospodarcze

Posiadamy doświadczenie i odpowiednie przygotowanie merytoryczne do obsługi prawnej wszelkich spółek prawa handlowego. W ramach naszej działalności zawodowej świadczyliśmy m.in. stałą obsługę prawną jednego z najbardziej utytuowanych klubów hokejowych w polskiej Ekstralidze. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w obsłudze spółek komunalnych działających zarówno w formie spółek akcyjnych, jak i z ograniczoną odpowiedzialnością. Do naszych Klientów należą firmy działające m.in. w branży medycznej, deweloperskiej, ciepłowniczej, budowlanej, wydawniczej, ale również niewielkie spółki osobowe, które prowadzą swoją działalność na różnorodnych rynkach.

Oferujemy:

 • pomoc przy wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego i innych podmiotów;
 • reprezentację w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • prowadzenie czynności zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności, w tym prowadzenia negocjacji z dłużnikami na etapie przedsądowym;
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnym i zabezpieczającym;
 • kompleksową obsługę prawną spółek i innych podmiotów gospodarczych;
 • sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów;
 • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej, wnoszenie skarg i odwołań od decyzji administracyjnych;
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych;
 • obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych;
 • reprezentację w postępowaniu upadłościowym.

 

Ponadto, mając na uwadze to, że wielu przedsiębiorców – zwłaszcza z Polski południowej – zarejestrowało swoje firmy na Słowacji, oferujemy pomoc prawną na terenie tego kraju, polegającą w szczególności na:

 • prowadzeniu czynności zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności, w tym prowadzenie negocjacji z dłużnikami na etapie przedsądowym;
 • zastępstwie przed sądami wszystkich instancji w sprawach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie Słowacji
 • dochodzeniu roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym.

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług współpracujemy ze słowackimi adwokatami specjalizującymi się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.