Marta Ołyńska

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Finalistka ogólnopolskich konkursów prawniczych; autorka publikacji z zakresu prawa medycznego. Od wielu lat uczestniczy w międzynarodowych sympozjach „Jesenná Škola Práva” w Bratysławie, organizowanych przez Słowacką Akademię Nauk we współpracy z Friedrich Ebert Stiftung. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie prawa spółek.

Łukasz Chechelski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Doktorant w Katedrze Prawa Karnego swojej macierzystej uczelni. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego, współrealizator wielu projektów badawczych poświęconych tematyce przestępczości i wymiaru kary. Aktywny propagator inicjatyw pro publico bono, certyfikowany doradca na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.