Klienci indywidualni

Udzielamy pomocy prawnej klientom indywidualnym w zakresie:

 • prawa cywilnego;
 • prawa karnego i karno-skarbowego;
 • prawa rodzinnego;
 • prawa spadkowego;
 • prawa medycznego;
 • prawa budowlanego;
 • prawa własności intelektualnej;
 • prawa administracyjnego;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • porady i konsultacje prawne;
 • pisemne opinie i analizy prawne;
 • projekty umów, pism, wniosków i innych dokumentów wymagających wiedzy prawniczej;
 • sporządzanie pozwów oraz innych pism procesowych, w tym apelacji i kasacji;
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg, w tym kasacyjnych do sądów administracyjnych;
 • zastępstwa procesowe w postępowaniach sądowych wszystkich instancji;
 • windykację należności i reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym;
 • reprezentowanie podejrzanego/pokrzywdzonego w postępowaniach przygotowawczych przed Prokuraturą i Policją;
 • reprezentowanie oskarżonego/oskarżyciela posiłkowego przed sądami wszystkich instancji;
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym;
 • sporządzanie zażaleń, apelacji, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków w sprawach o przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, ułaskawienie, wydanie wyroku łącznego.