Advokátska kancelária
Marian Skalski, advokát

43-600 Jaworzno, ul. Słowackiego 4a, Poľsko
tel. +48 32 751 92 04
mob. +48 603 787 489
e-mail:

Advokátska kancelária
Marta Ołyńska, advokát

43-600 Jaworzno, ul. Słowackiego 4a, Poľsko
mob. +48 609 222 102
e-mail:

Naše služby poskytujeme od pondelka do štvrtku v čase od 09.30 do 18.00. Na základe telefonického dohovoru je možné dohodnúť termín stretnutia mimo uvedený pracovný čas.

Kancelárie sa nachádzajú v centre mesta Jaworzno, na ul. Slowackiego 4a, v blízkosti trhu.

POBOČKA V CZELADZI
Advokátska kancelária
Marta Ołyńska, advokát

41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 3, Poľsko
mob. +48 609 222 102
e-mail:

Konzultačné hodiny:
pondelok 16:00–19:00
streda 16:00–19:00
piatok 10:00–18:00

Na základe telefonického dohovoru je možné dohodnúť termín stretnutia mimo uvedený pracovný čas.

Kancelária sa nachádza v centre mesta Czeladź, na ul. Spitalnej 3, v blízkosti trhu.